Vul een zoekwoord in

Waar staat Vince Mentaal voor?

Vince Mentaal is er voor iedereen van 18 jaar en ouder en op zoek is naar behandeling van een trauma, persoonlijkheidsstoornis of gedragsverslaving. We doen dit vanuit de visie dat het anders kan, waarbij het belang en de voordelen voor jou centraal staan.

'Gewoon anders' in de ggz

Vincent van Gogh - de instelling waaruit Vince Mentaal is ontstaan - gaat het 'gewoon anders' doen. Herstel is haalbaar, is de visie. En de kans op herstel is het grootst als een cliënt direct de juiste zorg krijgt: liefst in de eigen omgeving en toegespitst op de persoonlijke situatie. Niet de aandoening, maar de cliënt zelf staat daarbij centraal.

Opnames willen we voor zijn. Het alledaagse leven biedt veel herstelkracht, daarom leveren we onze zorg zoveel mogelijk thuis. Een behandeling slaagt beter als je het samen doet: met de cliënt, zijn naasten en andere zorgverleners. Met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie. Tegelijkertijd willen we toegang tot onze specialistische zorg verbeteren voor die cliënten die hulp het hardst nodig hebben en nu vaak (te) lang moeten wachten. Een (grotendeels) online behandeling is in dat opzicht ideaal. Daarom hebben we Vince Mentaal ontwikkeld. Een online behandeling biedt zowel voor cliënten als voor medewerkers veel voordelen.

Voor deze grote maatschappelijke opgave staan we niet alleen. Samen met andere zorgorganisaties en partners in de buurt werken we aan innovaties die de ggz dichterbij brengen en persoonlijker maken. Aan nieuwe persoonsgerichte zorgoplossingen met behulp van techniek en ict. Zo werken we aan een ggz die toegankelijk, effectief en dichtbij is. Voor iedereen. Gewoon anders, maar heel normaal eigenlijk.